Souhrnná zpráva o dodržování standardů dodávek 2019_GASINT